Национален регистър на историческите места

Национален регистър на историческите места

Националният регистър на историческите места е официалният списък на Америка с културни ресурси, достойни за опазване. Националният регистър е оторизиран съгласно Националния закон за опазване на историята от 1966 г. и е част от национална програма за координиране и подкрепа на публични и частни усилия за идентифициране, оценка и защита на историческите и археологическите ресурси на Америка.Имотите, изброени в регистъра, включват обекти, области, сгради, структури и обекти, които са важни за американската история, археология, инженерство, архитектура и култура. Националният регистър на историческите места се администрира от Националната служба за паркове, която е част от Министерството на вътрешните работи на САЩ. Включени сред приблизително 82 000 списъка, които съставят Националния регистър, са всички исторически зони в системата на националните паркове, повече от 2300 Национални исторически забележителности и хиляди имоти в цялата страна, които са номинирани поради значението им за нацията, държавата или общността.