Унищожител клас Akizuki отгоре

Унищожител клас Akizuki отгоре

Унищожител клас Akizuki отгоре

Тук виждаме разрушител от клас Akizuki отгоре. Размазаният характер на картината затруднява избирането на много от детайлите, въпреки че цялостната форма може да се види.